МВР

ГД ПБЗН

 

Процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на акумулаторни батерии за системата за ранно предупреждение и оповестяване (СРПО)

29 ное 2018

„Доставка на акумулаторни батерии за системата за ранно предупреждение и оповестяване (СРПО)” по обособени позиции, както следва: 
Обособена позиция № 1 „Доставка на акумулаторни батерии за крайните акустични устройства (сирени) за СРПО на населението”;
Обособена позиция № 2 „Доставка на акумулаторни батерии за СРПО на органите на изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система”.

 19 декември 2018 | 15:08