МВР

ГД ПБЗН

 

Процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки с предмет: Доставка на резервни части за въздушно - дихателни апарати „MSA Auer”

25 сеп 2017

Процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки с предмет: Доставка на резервни части за въздушно - дихателни апарати „MSA Auer”
Прикачени документи Информация за публикувана обява - рег. № 1983оп-562/25.09.2017 г.   (pdf - 339,00KB) - 25 сеп 2017 17:32
Обява - рег. № 198300-5723/25.09.2017 г.   (doc - 116,00KB) - 25 сеп 2017 17:33
Документация   (doc - 250,00KB) - 25 сеп 2017 17:34
Информация за публикувана обява - рег. № 198300-5915/04.10.2017 г.   (pdf - 59,00KB) - 04 окт 2017 17:09
Протокол от работата на комисията - рег. № 1983оп-641/16.10.2017 г.   (pdf - 79,00KB) - 18 окт 2017 17:03
Договор - рег. № 198300-6853/15.11.2017 г.   (pdf - 487,00KB) - 17 ное 2017 15:23

 17 ноември 2017 | 15:23