МВР

ГД ПБЗН

 

Пазарни консултации във връзка с предстоящо обявяване на обществена поръчка с предмет: „Сервизно обслужване на техника за дихателна защита”

14 мар 2019

Във връзка с предстоящо обявяване на обществена поръчка с предмет: „Сервизно обслужване на техника за дихателна защита” по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Сервизно обслужване на компресори”;
Обособена позиция № 2: „Сервизно обслужване на стендове за изпитване на дихателни апарати, марка „Draeger” модел Quaestor 7000”;
Обособена позиция № 3: „Сервизно обслужване на стенд за изпитване на дихателни апарати, марка „MSA” модел “ProfiCHECK.net”,
публикуваме настоящите пазарни консултации.
обществена поръчка с предмет:  „Сервизно обслужване на техника за дихателна защита”

 05 април 2019 | 14:30