МВР

ГД ПБЗН

 

Пазарна консултация във връзка с предстоящо обявяване на обществена поръчка с предмет: "Доставка на специализирана техника по проект FloodGuard"

16 апр 2019

Прикачени документи Пазарна консултация   (pdf - 206,00KB) - 16 апр 2019 16:22

 16 април 2019 | 16:23