МВР

ГД ПБЗН

 

Заместник-директор на ГДПБЗН

6112123789-Ignatov 
          Асен Скримов Игнатов

 


    Роден е през 1961 г. в гр. Перник.  Висшето си образование завършва през 1984 г. във факултет „Противопожарна охрана” към  Академия на МВР, образователно - квалификационна степен “Магистър”, специалност „Противопожарна техника и безопасност”.


    В системата на МВР e назначен от 12.10.1984 г. на длъжност началник на дежурна бойна смяна в Районна противопожарна служба – Перник към Районно управление – Перник.

         Последователно е заемал следните длъжности:

 • началник на дежурна бойна смяна в Единна противопожарна служба при РПС– Перник;
 • инспектор в Единна противопожарна служба при РПС– Радомир;
 • инспектор в Районна противопожарна служба – Радомир;
 • заместник-началник на Общинска противопожарна служба в Общинско управление на МВР - Радомир;
 • началник на дежурна бойна смяна на  Общинска противопожарна служба към ОУ на МВР – София;
 • заместник-началник на Общинска противопожарна служба към ОУ на МВР – Перник към РДВР - Перник;
 • началник на Общинска противопожарна служба – Перник към РДВР - Перник;
 • началник на Районна служба за противопожарна охрана – Перник към РДВР - Перник;
 • началник на служба ПАБ към РДВР – Перник;
 • директор на ОДПБЗН – Перник;
 • заместник – директор на НСПБЗН;
 • заместник – директор на ГДПБС;
 • заместник – директор на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР.

    Считано от 08.12.2021 г. служебното му правоотношение е прекратено.

    От 08.12.2021 г. е назначен на длъжност началник на сектор „Кадрова дейност“ към отдел „Човешки ресурси“ при ГДПБЗН – МВР.

    От 01.04.2022 г. до 16.11.2022 г. е временно преназначен на длъжност началник на отдел „Координация и информационно-аналитична дейност“ при ГДПБЗН – МВР, а от 16.11.2022 г. е временно преназначен на длъжност заместник-директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР.

    Награди:

    За постигнати високи професионални резултати многократно е награждаван с „Обявяване на благодарност”, „Писмена похвала“, Колективни и индивидуални парични награди, „Почетен знак на МВР“ трета, втора и първа степен,  почетно отличие на МВР „За доблест и заслуга” – трета, втора и първа степен, „Почетен медал“ и Предметна награда – „Огнестрелно оръжие“.