МВР

ГД ПБЗН

 

Заместник-директор


Асен Скримов Игнатов

Роден е на 12.12.1961 година в град Перник. Висшето си образование завършва във ВСШ-МВР, факултет “ПО” през 1984 г. и е назначен на длъжност “Началник на дежурна бойна смяна” в РПС – Перник. През дългогодишната си служба в МВР заема последователно следните длъжности:
-  Началник на дежурна бойна смяна в Единна противопожарна служба при РПС-Перник;
- Инспектор в Единна противопожарна служба при РПС-Перник;
- Инспектор в РПС-Радомир;
- Зам.-началник на ОПС в ОУ на МВР – Радомир;
- Зам.-началник ОПС в служба “ПО”-Перник;
- Началник на общинска ПС – гр. Перник;
- Началник на РСПО – Перник;
- Началник на РЗПАБ към РДВР-Перник;
- Директор на ОДПБЗН – Перник;
- Зам.-директор на Главна дирекция “Пожарна безопасност и спасяване”-МВР.

За постигнати високи професионални резултати е награждаван неколкократно с “Обявяване на благодарност” от министъра на вътрешните работи и директора на националната служба. Награден е с почетно отличие на МВР за доблест и заслуга – II степен и с почетен знак на МВР – III, ІІ и I степен.

Със заповед на министъра на вътрешните работи е назначен на длъжност зам.-директор на Главна дирекция “Пожарна безопасност и спасяване” – МВР и му е присъдена категория “Б” – комисар III степен. Със заповед на министъра на вътрешните работи от 08.09.2009 г. му е присъдена категория "А" - старши комисар.

Със заповед на министъра на вътрешните работи рег.№ К-623 от 24.01.2011г. е назначен на длъжност зам.-директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР.