МВР

ГД ПБЗН

 

Директор на ГДПБЗН


Николай Славев НиколовРоден е на 25.11.1962 година в град Перник.
Средното си образование завършва в IV гимназия в град Перник през 1980 г.
Редовната си военна служба отбива в поделение 72220 – МВР като пожарникар.
В Министерството на вътрешните работи постъпва през 1982 г. на длъжност “Пожарникар” в ОПС СКМ “Ленин”, към РПС-Перник.
Последователно преминава през всички нива на йерархията в системата. През 1991 г. завършва висшето си образование във ВИПОНД-МВР, факултет “ПО” и е назначен на длъжност “Инспектор” в ОПС към Общински народен съвет - Перник.

Заема последователно следните длъжности:

- Началник на група МвПО при РСПО-Радомир;
- Началник на група “Пожарогасене” в служба “ПАБ” към РДВР-Перник;
- Началник на служба “ПАБ” към РДВР-Перник;
- Зам.-директор на Национална служба “Пожарна и аварийна безопасност”-МВР.

През 1984 г. е обявен за “Майстор на спорта” по Пожароприложен спорт, а през 1999 г. му е присвоена класна специалност “Майстор”, след успешно положен изпит за “Ръководител на пожарогасенето и на аварийно-спасителните действия”.

Награждаван е неколкократно с “Обявяване на благодарност” от Министъра на вътрешните работи за висок професионализъм и съществен конкретен принос при изпълнение на служебните си задължения. Награден с почетен знак на МВР – III и ІІ степен. Президент е на националния комитет на КТИФ (Международна асоциация на пожарните и спасителни служби) за България. Зам. председател е на Българската федерация по пожароприложен спорт.

С указ на Президента на Република България от 29 август 2006 година е назначен на длъжност директор на Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР и му е присъдена категория “А” – главен комисар.

Със заповед на министъра на вътрешните работи рег.№ К-14655 от 30.12.2010г. е назначен на длъжност директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР.