МВР

ГД ПБЗН

 

Директор на дирекция „Оперативни дейности” при ГДПБЗН-МВР


Красимир Бисеров Шотаров


Старши комисар Красимир Бисеров Шотаров е роден на 23.02.1968 г. в с. Змеица, област Смолян. Завършил е Технически университет – град Пловдив през 1993 г., със специалност „Технология на машиностроенето и металорежещи машини”. През 2004 година се е дипломирал като магистър по специалност “Публична администрация” във факултет “Сигурност” при Академията на МВР.

Завършил е шестмесечен курс за начална подготовка на офицери във Факултет ПО при ВИПОНД през 1994 г.

В системата на МВР е назначен от 04.10.1993 г. на длъжност инструктор І степен в Общинска противопожарна служба /ОПС/ - Доспат към РПС - Девин при РДВР - Смолян.

Последователно е заемал длъжности, както следва:
- инструктор І степен в ОПС - Доспат;
- инструктор І степен в Районна служба „Противопожарна охрана” /РСПО/ - Девин при РДВР - Смолян;
- инструктор ІІ степен в РСПО – Доспат при РДВР - Смолян;
- инспектор в група “Пожарогасене” към служба ПО при РДВР Смолян;
- началник на група “Пожарогасене” към служба ПАБ при РДВР Смолян;
- началник на РЗПАБ при РДВР Смолян;
- директор на ОДПБЗН – Смолян при ГДПБЗН - МВР;
- заместник-директор „Пожарна безопасност и спасяване” при ОДМВР – Смолян;
- началник на ОУПБЗН - Смолян към ГДПБЗН – МВР;
- директор на РДПБЗН - Смолян при ГДПБЗН – МВР.

За постигнати високи професионални резултати е награждаван неколкократно с “Обявяване на благодарност” от главния секретар на МВР и директора на ГДПБЗН-МВР. Награден е с Почетен знак на МВР – III и ІІ степен  и Почетен медал на МВР.

От 03.08.2015 г. с МЗ № 8121К-2354/13.07.2015 г. е временно преназначен на ръководна длъжност директор на дирекция „Оперативни дейности” при Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР, със специфично наименование “старши комисар”.

С МЗ № 8121К-616/23.02.2016 г. е назначен на длъжност директор на дирекция „Оперативни дейности” при Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР.