МВР

ГД ПБЗН

 

Заместник-директор, той и директор на дирекция ”Оперативни дейности” при ГДПБЗН-МВР


Старши комисар
Красимир Бисеров Шотаров


    Роден е през 1968 г. в с. Змеица, обл. Пловдив. Висшето си образование завършва през 1993 г. в Технически университет – Пловдив, специалност „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“, квалификация „Инженер – технолог“. През 2004 г. придобива образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Публична администрация“ в Академията на МВР.

    В системата на МВР е назначен от 04.10.1993 г. на длъжност инструктор І степен в Общинска противопожарна служба – Доспат към РПС – Девин при Регионална дирекция на вътрешните работи – Смолян.

         Последователно е заемал следните длъжности:

 • инструктор І степен в Общинска противопожарна служба – Доспат;
 • инструктор І степен в РСПО – Девин;
 • инструктор ІІ степен в РСПО – Доспат;
 • инспектор в група „Пожарогасене“ на служба ПО при РДВР – Смолян;
 • началник на група „Пожарогасене“ в служба ПАБ при РДВР – Смолян;
 • началник на РЗПАБ при РДВР – Смолян;
 • директор на ОДПБЗН – Смолян;
 • заместник-директор на ПБС при ОДМВР – Смолян;
 • началник на ОУПБЗН – Смолян към ГДПБЗН – МВР;
 • директор на РДПБЗН – Смолян при ГДПБЗН – МВР;
 • ВПД директор на дирекция „Оперативни дейности“ при Главна дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР;
 • директор на дирекция „Оперативни дейности“ при Главна дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР.

    Със заповед на министъра на вътрешните работи от 13.10.2022 г. е преназначен на длъжност заместник-директор, той и директор на дирекция „Оперативни дейности“ при Главна дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, която заема и понастоящем.

    Награди:

    За постигнати високи професионални резултати многократно е награждаван с „Обявяване на благодарност”, „Писмена похвала”, парични и предметни награди и с „Почетен знак на МВР“ - трета, втора и първа степен.