МВР

ГД ПБЗН

 

Заместник-директор, той и директор на дирекция “Държавен контрол и превантивна дейност” при ГДПБЗН-МВР