МВР

ГД ПБЗН

 

Директор на дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност” при ГДПБЗН-МВР


Александър Иванов ДжартовРоден е на 28.04.1980 година в град Дупница. Висшето си образование завършва през 2002 г. във факултет ПБЗН на Академията на МВР и е назначен на длъжност инструктор I степен в ДПК, ПД и РО на РСПАБ - Радомир при РДВР – Перник.

Последователно е заемал следните длъжности:
-  Инструктор II степен в „ДПК, ПД и РО” към РСПАБ-Радомир;
- ВрИД началник на РСПБС – Радомир;
- ВНД началник на РСПБС – Радомир;
- Началник на РУПБС – Перник;
- Началник на РСПБЗН – Перник към РДПБЗН - Перник;

Със заповед на министъра на вътрешните работи рег.№ 8121К-2688/24.11.2014 г. е назначен на длъжност директор І степен на дирекция „Критична инфраструктура, превенция и контрол” при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”-МВР.