МВР

ГД ПБЗН

 

За контакт :

Адрес на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението":
гр. София 1309 ул."Пиротска" №171А,

телефони: 02/96010262; 02/9821222,

е-mail: [email protected]