МВР

ГД ПБЗН

 

Разрешителната и контролната дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност