МВР

ГД "Национална полиция"

 

07 ноември 2018

1404 водачи на пътни превозни средства с животинска тяга са санкционирани от началото на годината до момента

Изисквания на зокана за безопасно управление на ППС, теглени от животни

 

От началото на годината до края на месец октомври на 1404 водачи на пътни превозни средства с животинска тяга са издадени наказателни постановления за неспазване на Закона за движение по пътищата.

За същия период в страната при инциденти с каруци са загинали 5 души и са ранени 61.

От статистиката за регистрация на ПТП е видно, че по вина на водачите на каруци са настъпили 24 тежки пътни инциденти, при които е загинал 1 човек и 34 са били ранени.

По отношение на възрастовия профил на загиналите и пострадалите при инциденти с каруци – 2 от загиналите са били на възраст от 25 до 64 години, а останалите 3 – над 64-годишна възраст, като 2 от тях са били и водачи.

При ранените, отново най-много са тези на възраст от 25 до 64 години – общо 29, над 64-годишнит са 12, от 21 до 24 години – 4, от 18 до 20 години – 4, а от 10 до 18 години – 12, като притеснителното е, че там има 3 водачи, на които е поверено управлението на каруци, а един от тях дори е бил на възраст от 10 до 14 години.

Полезни съвети

На вниманието на водачите на ППС, задвижвани от животинска тяга, вече е в ход акция "Зима". Тя се организирана от Съюза на българските автомобилисти, Главната дирекция „Национална полиция“ и Българския Червен кръст и ще продължи през целия месец ноември. Акцията се реализира с три кампании. Във всяка една от тях се обръща внимание на отделна група участници в пътното движение – водачи на пътни превозни средства (ППС), пешеходци, водачи на моторни превозни средства (МПС).

В момента е в ход кампанията „С безопасно пътно превозно средство през зимата“. Тя е насочена към водачите на ППС, каквито са велосипедите и превозните средства с животинска тяга.

Според закона

По отношение на водачите на превозни средства с животинска тяга, Законът за движение по пътищата им вменява редица отговорности:

 

ЗА КАРУЦИТЕ (ППС  С ЖИВОТИНСКА ТЯГА)

 

Каруцата трябва да има (чл. 71, ал. 1 от ЗДвП):

  Светлоотразителите трябва да са разположени симетрично от двете страни на превозното средство.

   

  Водачите на каруци, животни или стада трябва непрекъснато:

  • да направляват животните така, че да не създават пречки и опасности за движението по пътищата

  • и да не ги оставят без надзор на пътя

  (Чл. 106, ал. 1 от ЗДвП, предишен текст на чл. 106, ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.)

   

  Водачите на каруци трябва да носят светлоотразителни жилетки през тъмната част на денонощието.

  (Чл. 106, ал. 2 от ЗДвП, нова, ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.)

   

  Каруците трябва да са регистрирани в общината. Регистрацията се извършва от определени от кметовете на общините служби за контрол.

  (Чл. 167, ал. 2, т. 4 от ЗДвП)

   

  Извадки от ЗДвП:

  Чл. 183, ал.  4 (Нова, ДВ, бр. 85 от 2004 г., изм., ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Наказва се с глоба 50 лв. водач, който управлява пътно превозно средство, което не е моторно, без необходимите светлоотразителни елементи.

  Чл. 184, ал. 1, т. 1 (Изм., ДВ, бр. 97 от 2017 г.) Наказва се с глоба 30 лв. водач на пътно превозно средство, което не е моторно, както и водач на организирана група пешеходци, на впрегатни, товарни или ездитни животни или на стада, който наруши правилата за движението по пътищата.

  Чл. 185. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г.) За нарушение на този закон (ЗДвП) и на издадените въз основа на него нормативни актове, за което не е предвидено друго наказание, виновните се наказват с глоба 20 лв.

   

   

   07 ноември 2018 | 15:49