МВР

ГД "Национална полиция"

 

13 юни 2019

Служители от МВР участват в обучение за ефективни стратегии за наказателно правосъдие и практики за противодействие на основаното на полов признак домашно насилие

От 10 до 14 юни 2019 г. в гр. Пловдив се провежда национално обучение за полицейски служители, прокурори и съдии. То е част от дейностите по проекта „Ефективни стратегии за наказателно правосъдие и практики за противодействие на основаното на полов признак домашно насилие в Източна Европа“. От МВР са включени служители от 17 областни дирекции и Главната дирекция „Национална полиция“. На церемонията по откриването на семинара участва зам.-директорът на ГДНП старши комисар Благородна Макева. Във встъпителните си думи, с които се обърна към участниците, заместник-директорът на ГДНП акцентира върху важността на работата на всички правоприлагащи институции по такива случаи, защото изходът може да бъде летален, като подчерта, че в условията на нови престъпни състави, инкриминиращи деяния, свързани с домашно насилие, които са в сила от началото на тази години, полицейските органи и прокуратурата трябва прецизно да координират действията си, за да се гарантира качествено събиране на доказателства и разкриване на обективната истина за всеки отделен случай. Старши комисар Макева информира участниците за непрестанните усилия, полагани от ГДНП за обезпечаване на дейността и повишаване квалификацията на отговорните служители, както и че по бъдещ проект на ГДНП предстои да бъде разработена специализирана автоматизирана информационна система за случаите на домашно насилие и насилие, основано на пола.

В заключение, тя пожела на участниците да успеят максимално да използват възможността за придобиване на нови знания и умения за по-ефективна работа по случаи на домашно насилие и основано на пола насилие.

Проектът е на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). Иницииран е от Департамента по транснационални заплахи на ОССЕ и се реализира съвместно с Отдела по стратегически полицейски въпроси. Партньори в проекта са България, Румъния и Унгария, като Главната дирекция „Национална полиция“ е един от партньорите от българска страна.

Освен ГДНП, от страна на България, в проекта са включени и други държавни институции, като Министерството на външните работи,  Министерството на правосъдието, Прокуратурата на Република България, Националния институт по правосъдието, представители на академичните среди и неправителствени организации.

Проектът е първи по рода си в практиката на OSCE и е един от първите, за които е сключено грантово споразумение между OSCE и ЕК. Една от основните цели на проекта е повишаване на готовността на жертвите да докладват актове на насилие посредством засилване ефективността на правоприлагащите и съдебните органи, на разследващите институции, медицинските лица и социалните работници.

Изображения

 14 юни 2019 | 08:29