МВР

ГД "Национална полиция"

 

08 ноември 2018

Слово на директора на ГДНП, гл. комисар Хр. Терзийски по повод професионалния празник на полицията

Уважаеми колеги,

Заставаме с гордо вдигнати чела, защото изпълняваме една свята мисия – да защитим българските граждани от престъпни посегателства, да браним живота и имота на всеки от нас. Пред нас се поставят все по-трудни задачи и високи цели, но ние сме готови да се справим с тези предизвикателства. Всяка минута сме изправени пред изпитание и сме длъжни да защитим доверието на обществото към полицията. Призвани сме да отговорим на високите европейски критерии, но най-силното призвание е в сърцето на всеки един от нас – да бъдем защитници на хората, да бъдем денонощно в първите редици на битката с престъпността, за да постигнем една най-важна цел – опазването на обществения ред и сигурността на всеки.

Днес правим равносметка на постигнатото и отправяме поглед напред, давайки обещание, че с подкрепата и вярата на всички граждани, на всички държавни институции, ще продължим да сме страж на законността за добруването на цялото ни общество.

Уважаеми колеги, нашата работа е трудна, а отговорността е огромна. Ние трябва да се справим с тежки предизвикателства, които изискват висок професионализъм, смелост, морал и знания. Необходимо е безрезервно и безкомпромисно да изпълняваме своя дълг ред обществото, за да издигнем на по-високо ниво престижа на полицията.

На този празник искам да се обърна лично към всеки един от вас и да кажа – продължавайте да проявявате висок професионализъм в работата за постигане на най-висшата ни обща цел – защита на обществото и законности. Бъдете все така всеотдайни и вярвайте във висшата кауза на тази трудна и отговорна професия. Благодаря ви, че поставяте дълга си към обществото преди всичко, дори и пред своите близки. Поздравявам ви за професионализма, за вярата и желанието, с които работите в полза на обществото всеки ден. На вас и на вашите близки пожелавам здраве и благополучие. Днес да си полицай е отговорност, усърдие и труд.

Честит празник, скъпи колеги!

 08 ноември 2018 | 13:00