МВР

ГД "Национална полиция"

 

14 февруари 2018

Развитието и прилагането на нови технологии в полицейската работа обсъдиха експерти от полицейските технологични служби на ЕС

На 13 и 14 февруари в Главна дирекция „Национална полиция“ се проведе работна среща на Ръководната група на Европейската мрежа на полицейските технологични служби (ENLETS).

„Инициативите на ENLETS за създаването на единна общоевропейска платформа за сътрудничество и обмяна на опит в областта на сигурността и охраната на обществения ред са изключително полезни в контекста на съвременните предизвикателства“. Това заяви в приветствените си думи към членовете на Ръководната група на мрежата заместник-директорът на ГДНП и председател на Работна група „Правоприлагане“ към Съвета на ЕС старши комисар Благородна Макева. Тя подчерта, че ENLETS е сред работните формати, които генерират съществена добавена стойност чрез интензивната си дейност за създаване на условия за широк достъп на правоприлагащите служби до съвременни и модерни средства за противодействие на престъпността. В този смисъл д-р Макева отбеляза, че приоритетите на Българското председателство в областта на вътрешните работи отразяват тенденциите в рамките на ЕС и поставят все по-високи изисквания пред полицейските органи по отношение използването на информационни и комуникационни технологии в своята работа.

По време на заседанието участниците обсъдиха актуалната дейност на мрежата и идеи за бъдещо взаимодействие при развитието и ефективното прилагане на нови технологии за противодействие на престъпността.

Част от дневния ред на експертната среща бе и подготовката на заседанието на националните точки за контакт на ENLETS. То ще се проведе през месец април в София, в рамките на календара на Българското председателство на Съвета на ЕС.

България е една от основателките на формата ENLETS и член групата от нейното създаване през 2008 г. Дейността на мрежата с 28 национални точки за контакт, която е част от Работна група  “Правоприлагане” на Съвета на ЕС, е насочена към засилване на сътрудничеството между полицейските технологични служби.

В Ръководната група участват експерти от правоохранителните структури на Белгия, България, Чехия, Естония, Финландия, Франция, Германия, Италия, Холандия, Румъния, Испания и Великобритания.

Изображения

 21 февруари 2018 | 10:03