МВР

ГД "Национална полиция"

 

Препоръки на ГДНП за безопасно боравене с оръжие по време на лов

11 окт 2017

 

Започна активният ловен сезон. За да се избегнат нежелани инциденти, Главната дирекция „Национална полиция“ напомня основните препоръки за безопасност:

При дейности с ловно оръжие и боеприпаси задължително да се спазват указанията на ръководителя на лова. В никакъв случай не бива да се осъществява стрелба по шум или по неясно видима цел. При заемане на стрелкова позиция е необходимо ловецът да отива с празно оръжие.

Притежателите на ловно оръжие и боеприпаси трябва да вземат мерки за осигуряването им по начин, изключващ всяка непосредствена възможност до тях да се доберат деца, непълнолетни, неправоспособни и злонамерени лица.

Стрелбата по цели, намиращи се непосредствено над вода, лед или каменисти терени, трябва да се става само когато в близост няма хора или домашни животни. В такава ситуация опасността от  рикошети е много голяма.

По време на придвижване до ловните полета, оръжието трябва да се носи с цеви, насочени нагоре или надолу — никога хоризонтално. В населени места или извън тях, независимо дали ловецът се придвижва пеш или с автомобил, оръжието да се носи в калъф, то да е проверено и без патрон в цевта.

Преминаването през заледени, заснежени и кални терени или през препятствия като прелези, ровове, канавки, огради и др. трябва да става с изпразнено оръжие, като не се допуска ползването му за подпомагане на движението чрез подпиране или по друг начин.

По време на почивка на терена, оръжието да се оставя отворено.  Недопустимо е заредена пушката да бъде подпряна на стена, дърво, превозни средства и др.

По време на лов всички ловци трябва да са екипирани с ленти, шапки или облекло с ярък сигнален цвят.

Сглобяването и зареждането на ловното оръжие да става на разстояние не по-малко от 200 метро от населено място.

Да не се употребяват боеприпаси с изтекъл срок на годност. Да не се използва оръжието, когато има съмнения за неизправност на механизмите.

Не е допустимо стрелба в населени места и над главите на хората.

Да не се доубива дивечът чрез удар с приклада или цевите на оръжието.

Използването на оръжието да се осъществява само когато е придружено със съответното разрешение за носене и употреба, издадено от МВР.

Не е позволено преотстъпването на оръжието на други лица и ползването му не по предназначение и извън ловния сезон.

Не се допуска употребата на алкохол или други упойващи вещества преди и по време на лов.

 

 

 09 ноември 2017 | 17:48