МВР

ГД "Национална полиция"

 

23 февруари 2023

Министър Демерджиев: Нашата основна задача е да осигурим спокойствие на гражданите

Вътрешният министър, заедно със своите заместници и с главния секретар на МВР, проведоха Национално съвещание с директорите на главни дирекции, ОДМВР и СДВР, както и на административните структури във ведомството

"Една от най-отговорните задачи пред нас е да осигурим честен вот, който ще доведе до реални резултати за избраните народни представители", подчерта  служебният вицепремиер по обществен ред и сигурност и вътрешен министър по време на Националното съвещание на МВР. Той посочи, че независимо от натрупания положителен опит, структурите в МВР са поставени в нови условия с връщането на хартиената бюлетина и доказаното в практиката нарастване на опити за манипулирането му при такива условия. „Ако не направим необходимото да засилим енергията, с която противодействаме на тези практики, ако не следваме стриктно предварително дадените  указания за оперативна работа, няма да изпълним максимално тази отговорна задача.“  Министър Демерджиев припомни, че работата е започнала още от първия ден, в който бе обявено насрочването на изборите, а указанията са насочване на оперативната работа към максимален кръг от криминалния контингент, който се включва във всяка сфера, свързана с получаване на нерегламентирани доходи. Извършен е анализ във всяка областна дирекция, предварително е обезпечен максимално широк кръг от хора, набелязани са проблемните секции, както и потенциалните участници в тази нерегламентирана престъпна дейност. 

Вътрешният министър  акцентира и върху основната задача на МВР – осигуряване на спокойствието на българските граждани. „Зададохме много теми, по които да се работи приоритетно. За мен е радостно, че по голяма част от тях се работи активно и има резултати“, коментира министър Демерджиев и посочи още една много важна тема – ефективно противодействие и доказване на престъпления – така, че никой да не може да демонстрира безнаказаност, недосегаемост и битуване над Закона.  „Успеем ли да се справим с тази задача, ще върнем  голяма част от чувството за справедливост у гражданите и ще можем да кажем, че  сме изпълнили функциите си, защото те не се свеждат единствено и само до провеждането на избори.“

По време на националното съвещание бяха обсъдени резултатите от дейността на МВР по превенция и противодействие на престъпността, състоянието на пътнотранспортния травматизъм през 2022 г., организацията на дейността на структурите на МВР в периода на подготовката и провеждането на избори за 49-ото Народно събрание.

От анализа на данните на директора на ГДНП главен комисар Атанас Илков, стана ясно, че с най-голям дял от всички извършени престъпления са тези  против собствеността – общо 47% от всички регистрирани на територията на страната пред 2022 г. Регистрираните случаи са били 34 221, а разкритите 13 371, като при разследванията им има 5% ръст на разкриваемостта.  Най-сериозен ръст при разкриваемостта има при грабежите – 13%. Регистрираните подобни случаи през миналата година са били 884, а разкритите – 559.

Главен комисар Илков отчете, че престъпленията, свързани с наркотични вещества през миналата година, са отбелязали известен ръст. През 2022 година те са били 5290, като разкритите са 4222, като в същото време има и ръст на разкриваемоста, който при тях е 8%. „Засиленото полицейско присъствие около училищата, което беше предприето от МВР през изминалата година, е дало резултат. От една страна има завишение на случаите, но от друга се повишава разкримаемостта, което е в пряка връзка с работата на екипите“, коментира данните главният секретар на МВР главен комисар Петър Тодоров.

По отношение на икономическа полиция, през годината са били регистрирани 11 115 престъпления, а разкритите са 3631, като разкриваемостта бележи ръст от над 6%.

При пътнотранспортния травматизъм директорът на ГДНП обяви, че предприетите от МВР мерки в средата на годината мерки са дали резултат. От началото на годината до 12 август са настъпили 3278 тежки ПТП с 326 загинали, а от 13 август до 20 февруари 2023 година 3516 ТПТП с 284 загинали, като разликата е 42 случая по-малко.

Бе отчетена готовност на министерството да се справи с поставените му задачи по отношение на обезпечаване на сигурността на изборния процес. Предприети са всички необходими стъпки за охраната около изборните помещения, съобщи директорът на ГДНП. Създадена е организация за активен обмен на информация с всички ангажирани в изборния процес звена, както и с прокуратурата, за да се противодейства ефективно на всеки опит за нарушаване на изборните права на гражданите.

Директорът на ГДЖСОБТ главен комисар Тодор Гребенаров добави, че е предприета нужната организация около съпровода на изборните материали и машините. Той допълни, че в навечерието на самия вот ще бъде отворена специална телефонна линия, която да приема сигнали.

Своеобразен отчет за свършената работа по време на заседанието направи и зам.-министър Моника Димитрова - Бийчър. Тя открои свършеното по линия на подобряване на вещевото обезпечаване на състава в МВР, както и закупуването на нова техника.

В националното съвещание участваха политическото и професионалното ръководство на МВР, директорите на главни дирекции, ОДМВР и СДВР, както и на административните структури във ведомството.

Изображения

 23 февруари 2023 | 17:06