МВР

ГД "Национална полиция"

 

19 юни 2019

Европейски Фокус ден: Как да се защитим от домова кражба

Започва инициативата #StopDomesticBurglaries

Европейската мрежа за превенция на престъпността (EUCPN) и европейските държави организират на 19 юни 2019 г. първия общоевропейски Фокус ден за превенция от домовите кражби. Тази инициатива има за цел да подкрепи борбата срещу това престъпление като се повиши информираността на гражданите за това как могат да се защитят срещу подобни посегателства.

Домовите кражби са широкоразпространено престъпление в целия континент, независимо от прилаганите от европейските държави редица методи за  противодействие. Тези кражби засягат не само собствеността на гражданите. Те са посегателство срещу чувството за сигурност у дома – място, което всички ние имаме нуждата да възприемаме като най-сигурно. Това води до сериозни негативни ефекти върху психиката и поведението на потърпевшите и техните близки.

Ето защо европейските страни, членуващи в Eвропейската мрежа за превенция на престъпността и Европол, обединиха усилия, за да стартират тази инициатива, финансирана от фонд „Вътрешна сигурност“ на ЕС.

Европейският Фокус ден ще се превърне в ежегодно събитие. Неговата цел е, чрез разпространение на информация и превантивни инициативи на национално и местно ниво, да продължи да насърчава гражданите да защитават домовете си.

За повече информация за кампанията: www.eucpn.org,

Информация, съвети и препоръки за защита на дома от взломни кражби, както и материали и брошури на български език в помощ на организациите, ангажирани в превенцията на този вид престъпление:

www.zashtitidomasi.eu

 

 

Изображения

 19 юни 2019 | 07:34