МВР

ГД "Национална полиция"

 

13 юни 2019

ГДНП е домакин на международна среща, посветена на противодействието на престъпления, свързани наркотични вещества

Главната дирекция „Национална полиция“ бе посетена от криминалисти, преследващи наркотрафика от Испания, Полша, България, Румъния, Естония и Германия. Визитата им е част от дейностите по проекта „Повишаване капацитета при борба с трафика на наркотици на европейско ниво". Той е разработен по специфична програма на Европейската комисия и фонд „Вътрешна сигурност“. Целта му е да се повишат компетенциите на правоприлагащите органи в Полша и на европейско ниво по отношение борбата срещу трафика на наркотици, производството и пазара на забранени наркотични вещества. 

Участниците в срещата бяха приветствани от зам.-директора на ГДНП, старши комисар Благородна Макева, която ги запозна с превантивната дейност в България сред подрастващите по отношение вредата от употребата на наркотични вещества, осъществявана в рамките на изпълнението на Националната програма за работа на полицията в училищата и по проекта "Детско полицейско управление".

Тя подчерта, че не само всеки лев, вложен в превенция, спестява 6, в сравнение с разходите, които се генерират за разкриване, разследване и наказване на извършеното престъпление, но и че при този вид престъпни посегателства, превенцията е още по-важна, защото спасява човешки животи.

Старши комисар Макева пожела на участниците да обменят добри практики и да се запознаят с какво и как полицейските органи от участващите 6 държави по проекта могат да си помогнат взаимно, за да работят по-ефективно и координирано по противодействието на престъпленията, свързани с наркотични вещества.

Заместник-директорът на ГДНП им пожела да ползотворна среща, защото "Съединението прави силата", а характерът на тези престъпни посегателства изисква понякога координирано полицейски действия в повече страни.

Участници в срещата са и началникът на отдел Криминална полиция, комисар Илко Илиев и началникът на сектор „Наркотици“, ГДНП, главен инспектор Бисер Илиев.

Дейностите по проекта през настоящата година предвиждат провеждане на учебни посещения, освен в България, и в Испания, Румъния, Естония и Германия. Идеята е чрез тези визити страните - партньори по проекта да обменят информация и опит помежду си, като бъдат запознати със спецификата на работа на полицията в различните страни и самите звената, отговарящи за противодействие и разкриване на престъпленията, свързани с наркотици. Освен това всяка страна-партньор ще добие представа за организационната структура, задачи и методи на работа на тези звена, получава информация и статистически данни, свързани с наркотиците, както и се запознава с основните проблеми, пред които са изправени партньорите в тази област.

Участниците във визитата у нас по програма посетиха ОДМВР-Пловдив и ГКПП Калотина.

Изображения

 13 юни 2019 | 11:31