МВР

ГД "Национална полиция"

 

12 януари 2018

Без нарушения на обществения ред преминаха проведените четвъртък вечер шествия в столицата

Във връзка със заявените и проведени на 11 януари вечерта множество граждански събрания, протестни митинги и шествия в София, бяха предприети полицейски действия по охрана на обществения ред и безопасност на движението в града. Основната задача на силите, ангажирани в охраната на мероприятията, бе обезпечаване на обществения ред и недопускане извършването на правонарушения и престъпления преди, по време и след провеждането на различните инициативи. Опазването на живота и здравето, както на участниците в шествията, така и на гражданите и гостите на столицата бе сред приоритетите на полицейските екипи. Сред поставените цели бе и опазването на общинското и частното имущество.

Въпреки, че проведените снощи в София граждански събрания, митинги и шествия бяха повече от девет, благодарение на създадената организация, нямаше груби нарушения на обществения ред.

 

 12 януари 2018 | 09:46