МВР

ГД "Национална полиция"

 

Заместник-директор ГДНП

Старши комисар Стойно Цветков

StCvetkov

    Стойно Цветанов Цветков е роден на 25.11.1972 г. в гр. Пазарджик.
  Образование:
Завършил е висшето си образование в Нов български университет, специалност „Право“, през 1999 г. Преминал международен полицейски курс на обучение ILEA - Будапеща и различни курсове и обучителни програми в страната и чужбина.
 
  Професионална кариера:
Постъпва в системата на МВР през 2003 г. като разследващ полицай в 09 РУ. Заемал е последователно следните длъжности: началник сектор „Разследване“ в 09 РУ, заместник-директор на Главна дирекция „Досъдебно производство“ и началник отдел „Разследване“ в СДВР.
Със заповед на министъра на вътрешните работи от 06.07.2021 г. е преназначен за заместник-директор на ГДНП. От август 2022 година е заместник директор на ГДНП.