МВР

ГД "Национална полиция"

 

Заместник-директор ГДНП

Старши комисар Константин Райчев Димитров

Заместник-директор ДимитровНа старши комисар Константин Димитров със заповед на директора на ГДНП като заместник-директор на ГДНП са възложени функции по ръководство и контрол на дейността на следните структури в ГДНП:

1. отдел “Криминална полиция”
2. отдел “Икономическа полиция”


Приемно време:
всеки втори четвъртък от месеца, от 14.00 до 16.00ч.

Константин Димитров е роден на 03.07.1970 год. в гр. София. 

Образование:
Завършил е висше техническо образование.
 
Професионална кариера:
От 31.08.1994 г. разузнавач 1-ва степен в група КП-РУТП "София".
От 21.07.1997 г. разузнавач 2-ра степен в група КП-РУТП "София".
От 16.05.1999 г. старши инструктор в група "ИП" на сектор "Оперативен" в ТП.
От 09.07.1999 г. началник група "Криминална" в ТП.
От 16.04.2004 г. главен експерт в сектор 04 "КИЦ" НКП-ДНСП.
От 01.10.2004 г. главен експерт в сектор 03 НКП-ДНСП.
От 01.09.2006 г. разузнавач 1-ва степен "Престъпления против собствеността и КИЦ" - ОКП-ГДППООРП.
От 15.12.2007 г. ВНД началник отдел "КП" в ГДППООРП.
От 05.06.2008 г. началник на отдел "КП" в ГДППООРП.
От 30.04.2009 г. началник на отдел "А" в ДПОП-ГДКП.
От 01.04.2010 г. началник на отдел "Криминална Полиция" в ГД "Криминална Полиция".
От 27.07.2010 г. заместник директор на Главна дирекция „Криминална полиция”.
От Юли 2012 г. заместник директор на Главна дирекция „Национална полиция”.
На 29 юли 2014 г. е назначен за заместник-директор на Главна дирекция “Криминална полиция”  и директор на дирекция "Противодействие на икономическата престъпност" в Главна дирекция „Криминална полиция”.
На 26.02.2015 г. е назначен за заместник директор на Главна дирекция “Национална полиция”.