МВР

ГД "Национална полиция"

 

Заместник-директор ГДНП

Старши комисар Борислав Муеров

Старши комисар Борислав Муеров  Борислав Христов Муеров е роден на 23.08.1963 г. в гр. Казанлък.

  Образование:
Завършил е висшето си образование в НСА през 1987 г. Преминал международен полицейски курс на обучение ILEA - Будапеща и различни курсове и обучителни програми в страната и чужбина.
 
  Професионална кариера:
Постъпва в системата на МВР през 1991 г. Бил е взводен командир в Пето РУ- СДВР, след това началник група ОДЧ в Пето РУ- СДВР, началник сектор „Охранителна полиция“  Седмо РУ- СДВР, зам.-началник отдел "Охранителна полиция" – СДВР, началник отдел " Охранителна полиция" – СДВР и директор ОД МВР Габрово.
От 31.05. 2021  г. е назначен на длъжност заместник-директор на СДВР, а със заповед на министъра на вътрешните работи от 18. 06. 2021 г. е преназначен за зам.-директор на ГДНП.