МВР

ГД "Национална полиция"

 

За контакт:

Главна Дирекция "НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ" 
София 1715, бул. Александър Малинов №1

[email protected]