МВР

ГД "Национална полиция"

 

Заместник-директор ГДНП

Старши комисар Стойно Цветков,

Старши комисар Стойно Цветков   Стойно Цветанов Цветков е роден на 25.11.1972 г. в гр. Пазарджик.

 Приемно време:
   Всеки първи четвъртък от месеца, от 14.00 до 16.00 ч.

 Образование:
   Завършил е висшето си образование в Нов български университет, специалност „Право“, през 1999 г. Преминал международен полицейски курс на обучение ILEA - Будапеща и различни курсове и обучителни програми в страната и чужбина.
 
 Професионална кариера:
   Постъпва в системата на МВР през 2003 г. като разследващ полицай в 09 РУ. Заемал е последователно следните длъжности: началник сектор „Разследване“ в 09 РУ, заместник-директор на Главна дирекция „Досъдебно производство“ и началник отдел „Разследване“ в СДВР.
Със заповед на министъра на вътрешните работи от 06.07.2021 г. е преназначен за заместник-директор на ГДНП.