МВР

ГД "Национална полиция"

 

Директор ГДНП

Главен комисар Атанас Илков

Старши комисар Атанас Илков Атанас Илков е роден на 20.12.1964 година в Пазарджик.

  Образование:
Завършил е висшето си образование Югозападния университет „Неофит Рилски” в Благоевград и е магистър по право. Специализирал е в Международните академии по правоприлагане в Будапеща и Розуел, Ню Мексико.
 
  Професионална кариера:
Постъпва в системата на МВР през 1987 г. Кариерата му преминава през РДВР-Пазарджик в Криминална полиция, началник сектор „Оперативно обслужване на местата за лишаване на свобода“, началник на сектор в ДНСП, началник на отдел “Криминална полиция” към ГДКП. През месец юли 2016 г. е назначен като началник на отдел “Криминална полиция” при ОДМВР – Пловдив, година по-късно оглавява ОДМВР-Пловдив. От юли 2019 г. оглавява ОДМВР-Кърджали, а от 2020 г. ЦСПП-Казанлък. Със заповед на министъра на вътрешните работи от 02. 08. 2021 г. е преназначен за зам.-директор на ГДНП. От август 2022г. ВПД директор на ГДНП. От октомври 2022г. директор на ГДНП.