МВР

ГД "Национална полиция"

 

Публична покана с предмет "Логистично осигуряване на семинари и работни групи (хранене, наем зала, наем техника и материали за участниците)

12 апр 2016

Обявление 

Техническа спецификация

Указания за подготовка на офертата

Проект на договор

Декларация за приемане условията на проекта на договора

Отговори на въпроси:

Отговор 1

Отговор 2

Отговор 3

Протокол на комисия

Плащания по договор  (xls)              

 

Извършено е окончателно плащане по договора, на обща стойност 53 084.70 лв.  

Гаранцията за добро изпълнение на договора, в размер на 2 294 лв., е освободена на 02.11.2016 г.

                                                                                       

 

                                                                                                                  15.11.2016 г.  

 23 май 2017 | 18:03