МВР

ГД "Национална полиция"

 

Доставка на гуми за микробус Ивеко Дейли

07 дек 2015

Публична покана - 07.12.2015 г.

Указания за подготовка на офертата и образци на документи - 07.12.2015 г.

Техническа спецификация - 07.12.2015 г.

Проект на договор - 07.12.2015 г.

Отговор на въпрос - 11.12.2015 г.

Протокол за класиране на участниците - 18.12.2015 г. 

Договор - 06.01.2016 г.

Приложения към договора - 06.01.2016 г.

Извършени плащания:

 23 май 2017 | 18:03