МВР

ГД "Национална полиция"

 

Информация за извършени плащания по договор №119380-4462/04.06.2015 г. с предмет: "Доставка на електрическа енергия" за периода 01.07.2015 г . до 31.12.2015 г.

04 фев 2016

Текст

 23 май 2017 | 18:03