МВР

ГД "Национална полиция"

 

05070-2017-0001 Пазарна консултация с предмет: „Пощенски и куриерски услуги за нуждите на структури на ГДНП, находящи се на територията на гр. София и страната”

10 май 2017

 

Пазарна консултация (doc)

Предложение (doc)

Сведение за участника (doc)                                                                  10 май 2017 г.

 

 23 май 2017 | 18:03