МВР

ГД "Национална полиция"

 

Предоставяне на услуга - дизайн, предпечат и печат на дипляни и брошури

03 май 2016

Пазарно проучване (doc)

Техническа спецификация (doc)

Ценова оферта(doc)

Проект на договора (doc)

Сведения за участника (doc)                                                                               03.05.2016 

 23 май 2017 | 18:03