МВР

ГД "Национална полиция"

 

05070-2018-0001 „Доставка на ръкавица/гривна с интегриран детектор за метални предмети и доставка на консумативи (алкална батерия 9V) за ръкавица/гривна с интегриран детектор за метални предмети“

19 ное 2018

по Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0035 - "Подкрепа на усилията на Република България за справяне с миграционния натиск по външните граници"

поддейност 18: „Доставка на боди камери за гранична полиция. Доставка на оборудване за индивидуална балистична защита, ръкавици/гривни с интегрирани детектори за метални предмети и доставка на консумативи за тях“

пазарна консултация  19.11.2018 г.
приложение 1 – Техническа спецификация  19.11.2018 г.
приложение 2 – Сведения за участника /образец/  19.11.2018 г.
приложение 3 – Ценово предложение /образец/  19.11.2018 г.

 21 март 2019 | 12:48