МВР

ГД "Национална полиция"

 

05070-2017-0002 Пазарна консултация с предмет: „Доставка на комуникационно оборудване и изграждане на структурно-кабелни системи за Домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни в страната“

09 ное 2017

в изпълнение на проект на ГДНП-МВР на тема „Подобряване закрилата на детето и превенция на детската престъпност“, финансиран по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество, тематичен фонд „Сигурност”

пазарна консултация 09.11.2017 г.

приложение №1 - техническа спецификация 09.11.2017 г.

приложение №2 - сведения за участника 09.11.2017 г.

приложение №3 - ценово предложение 09.11.2017 г.

съобщение 01.12.2017 г.

 01 декември 2017 | 16:20