МВР

ГД "Национална полиция"

 

„Изграждане и внедряване на Автоматизирана информационна система (АИС) за нуждите на патрулната дейност на Охранителна полиция (АИС ПДОП)“

21 мар 2019

Пазарна консултация за определяне на прогнозна стойност на обществената поръчка (чл. 21 от ЗОП)


Предложения може да се изпращат до 17:30 часа на 05.04.2019 г., на адрес: п.к. 1715 - гр. София, булевард „Александър Малинов“ № 1 в деловодството на ГДНП – МВР, или на e-mail: [email protected]

В изпълнение на чл. 24, ал. 1, т. 10 от ППЗОП, вр. с чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП, възложителят публикува цялата информация по повод извършената пазарна  консултация за определяне на прогнозната стойност за предстоящо провеждане на процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка. 


Прикачени документи Пазарна консултация   (pdf - 893,00KB) - 21 мар 2019 14:28
Техническа спецификация - Приложение № 1   (pdf - 7,61MB) - 21 мар 2019 14:28
Предложение на участника (образец) - Приложение № 2   (doc - 39,00KB) - 21 мар 2019 14:29
Участие в пазарната консултация   (pdf - 722,00KB) - 10 апр 2019 11:25

 21 април 2020 | 10:58