МВР

ГД "Национална полиция"

 

05070-2018-0009 Открита процедура „Доставка на гуми за 2019 г. за високо проходими автомобили за осъществяване на граничен контрол и наблюдение на външни граници“

13 дек 2018

по Споразумение "Подкрепа на усилията на РБългария за справяне с миграционния натиск по външните граници", съфинансиране по фонд "Вътрешна сигурност"

Обявлението за поръчка е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 12.12.2018 г.
Прикачени документи Решение за откриване на процедура (ЗОП)   (pdf - 3,44MB) - 13 дек 2018 11:35
Обявление за поръчка   (pdf - 6,71MB) - 13 дек 2018 11:36
Техническа спецификация на възложителя   (pdf - 2,48MB) - 14 дек 2018 11:27
Методика за определяне на комплексната оценка на офертите   (pdf - 923,00KB) - 14 дек 2018 11:28
Документация за обществена поръчка   (pdf - 13,88MB) - 14 дек 2018 11:29
Образци на документи   (docx - 37,00KB) - 14 дек 2018 11:29
Образец на Техническо предложение   (doc - 195,00KB) - 14 дек 2018 11:29
Образец на Ценово предложение   (xlsx - 19,00KB) - 14 дек 2018 11:30
Проект на договор   (pdf - 10,64MB) - 14 дек 2018 11:30
еЕЕДОП   (zip - 88,00KB) - 14 дек 2018 11:31
Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП (АОП)   (pdf - 2,34MB) - 02 яну 2019 10:24
Съобщение-цени   (pdf - 701,00KB) - 19 фев 2019 13:34
Протокол № 1   (pdf - 4,92MB) - 27 фев 2019 10:56
Решение за прекратяване   (pdf - 2,02MB) - 12 мар 2019 15:31
Обявление за възложена поръчка (прекратяване)   (pdf - 5,09MB) - 19 апр 2019 10:37

 19 април 2019 | 10:39