МВР

ГД "Национална полиция"

 

05070-2018-0006 „Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на система за автоматично разпознаване (идентификация) на регистрационни номера на МПС в реално време инсталирани в служебни автомобили на МВР и

07 сеп 2018

доставка на IT оборудване и периферни устройства“, включваща следните обособени позиции:

 - Обособена позиция № 1: „Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на система за автоматично разпознаване (идентификация) на регистрационни номера на МПС в реално време инсталирани в служебни автомобили на МВР“
- Обособена позиция № 2: „Доставка на IT оборудване и периферни устройства“
по проект „Противодействие на престъпления, свързани с трафик на МПС“, съфинансиран по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество.


Решение за откриване на процедурата  07.09.2018 г. 
Обявление за поръчка                              07.09.2018 г. 

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 03.09.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ!
При подготовка на офертата участниците да използват новия Образец № 2 на ЕЕДОП, публикуван в НОВ ЕЕДОП (НОВО espd-request.Zip).           17.09.2018 г.

Прикачени документи Техническа спецификация - поз. 1   (doc - 1,18MB) - 07 сеп 2018 12:27
Техническа спецификация - поз. 2   (doc - 1,03MB) - 07 сеп 2018 12:28
Документация за обществена поръчка. Образци на документи.   (doc - 1,56MB) - 07 сеп 2018 12:29
Проект на договор - поз. 1   (docx - 209,00KB) - 07 сеп 2018 12:29
Проект на договор - поз. 2   (docx - 202,00KB) - 07 сеп 2018 12:30
ЕЕДОП   (zip - 89,00KB) - 07 сеп 2018 12:30
Разяснение 1   (pdf - 515,00KB) - 12 сеп 2018 13:59
Разяснение 2   (pdf - 637,00KB) - 14 сеп 2018 14:16
НОВ ЕЕДОП   (zip - 94,00KB) - 17 сеп 2018 15:51
Разяснение 3   (pdf - 559,00KB) - 20 сеп 2018 17:07
Решение по обособена позиция 1   (pdf - 560,00KB) - 14 ное 2018 14:26
Решение по обособена позиция 2   (pdf - 475,00KB) - 14 ное 2018 14:26
Обявление за възложена поръчка. Информация за прекратяване на процедурата.   (pdf - 6,44MB) - 29 ное 2018 10:22

 29 ноември 2018 | 10:23