МВР

ГД "Национална полиция"

 

05070-2018-0004 Публично състезание с предмет „Осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка за провеждане на събития, свързани с дейности на Главна дирекция „Национална полиция““

22 май 2018

в изпълнение на проекти „Подобряване закрилата на детето и превенция на детската престъпност“ и „Противодействие на престъпления, свързани с трафик на МПС“, финансирани по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество

Решение за откриване на процедура     22.05.2018 г.
Обявление за поръчка                             22.05.2018 г.
Документация за обществена поръчка  22.05.2018 г.
Проект на договор                                    22.05.2018 г.
Прикачени документи Разяснение   (pdf - 218,00KB) - 30 май 2018 15:48
Разяснение 2   (pdf - 613,00KB) - 04 юни 2018 14:59
Разяснение 3   (pdf - 672,00KB) - 04 юни 2018 15:06
Протокол   (pdf - 2,90MB) - 20 юли 2018 15:11
Решение за определяне на изпълнител   (pdf - 511,00KB) - 20 юли 2018 16:04
Договор   (pdf - 4,42MB) - 20 сеп 2018 10:08
Приложение № 1 към договор   (pdf - 1,34MB) - 20 сеп 2018 10:12
Приложение № 2 към договор   (pdf - 5,09MB) - 20 сеп 2018 10:13
Приложение № 3 към договор   (pdf - 1,07MB) - 20 сеп 2018 10:14
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 2,69MB) - 20 сеп 2018 10:14
Обявление приключен договор   (pdf - 1,05MB) - 20 дек 2018 14:52

 20 декември 2018 | 14:55