МВР

ГД "Национална полиция"

 

05070-02019-0008 Публично състезание „Извършване на СМР за обособяването на гаражна клетка в гараж в ЗЖУ – София за щабен автомобил, доставен по проект ISF0046“

02 сеп 2019

Финансовото осигуряване на договора е от непреките разходи по проекти, финансирани от Механизма за спешно подпомагане по фонд „Вътрешна сигурност“ и фонд „Убежище, миграция и интеграция“.

 

 

 23 октомври 2019 | 15:42