МВР

ГД "Национална полиция"

 

„Доставка на гориво за отопление – газьол за промишлени и комунални цели (ГПКЦ) със съдържание на сяра – до 0, 1%”

14 дек 2016

 

 

Документация (rar)                                                                               14.12.2016 г.

Протокол 1 (doc)                                                                                   04.01.2017 г.

Протокол 2 (doc)                                                                                   26.01.2017 г.

Договор (pdf)                                                                                        06.03.2017 г.

 

 

 

 

 20 декември 2018 | 14:40