МВР

ГД "Национална полиция"

 

ОБЯВА-2017-002/25.08.2017 г. за събиране на оферти по обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багажи за изпълнение на основни дейности на ГДНП“

25 авг 2017

Обява 25.08.2017 г.

Приложения 25.08.2017  г.

Протокол 1 12.09.2017 г.

протокол 2 21.09.2017 г.

 Договор 30.10.2017 г.

Приложения към договора 30.10.2017 г.

 17 октомври 2018 | 16:35