МВР

ГД "Национална полиция"

 

Заместник директор на Дирекция "Жандармерия"

Kомисар Михаил Георгиев Златанов

Роден на 15 юни 1958 г. в гр. Перник

Образование:

Висше военно общовойсково училище «В. Левски»-гр. В. Търново;
Военна академия «Г.С.Раковски»;
Академия на МВР «Публична администрация».

Професионален опит:

На работа в МВР е от януари 1986г., като последователно е заемал различни длъжности в системата.
От 1986г. до 1990 г. - командир на взвод към Управление «Вътрешни войски»;
От 1990г. до 1995 г. – командир на рота към Управление «Вътрешни войски»;
От 1995г. до 1997 г. – слушател във ВА «Г.С.Раковски»;
От 1997г. до 1998 г. – помощник началник на охранително отделение в 1 ООхБр»;
От 1998г. до 2000 г. – главен инспектор в сектор «Охранителен» при ЖС-София;
От 2000г. до 2002 г. – експерт в сектор «Специална охрана и спец. операции»- ДНЖ;
От 2002г. до 2006 г. – гл.експерт в сектор «Спец. охрана и спец. операции»- ДЖ;
От 2006г. до 2009 г. – началник сектор «Спец. охрана и спец. операции»- ДЖ;
От 2009г. до 2014 г. - началник на отдел «Организация на охр. дейност»- ДСПС;
От февруари 2014г. - заместник-директор на ДСПС към ГД „Национална полиция”.

Допълнителна квалификация

Има проведен практически стаж в Специализираните полицейски части «CRS в Париж – Франция през 2000 година;
Участвал е в обучение в международната полицейска академия по правоприлагане (
ILEA) в Будапеща; 
Завършил е курсове за високорискови операции и повишаване на професионалната квалификация в Академията на МВР.

Награди

Награждаван е с най-високото професионално отличие в МВР «Почетен знак» I, II и III степен; Почетно отличие на МВР “За доблест и заслуга” и други награди за постигнати високи професионални резултати.

Женен, с 2 деца.