МВР

ГД "Национална полиция"

 

Директор на Дирекция "Жандармерия"

Старши комисар Красимир Гаврилов Добрев

Роден е на 03 ноември 1962г. в с. Горна Козница, общ. Кюстендил.

Образование

Завършил е висше образование в Академията на МВР през 1996г. по специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред” с гражданска специалност „Право”.

Професионална кариера

На работа в МВР е от август 1985г., като последователно е заемал различни длъжности в системата.
От 1985г. до 1992г. от командир на взвод до старши полицейски командир в Комитета за телевизия и радио към Столична дирекция на вътрешните работи.
От 1992г. до 1997г. - инспектор и старши инспектор в сектор „Контролно методически” към Столична дирекция на вътрешните работи.
От 1997г. до 1998г. - началник на сектор(Началник ЩАБ) в Специализирано полицейско поделение - СДВР.
От юли 1998г. - началник сектор „БНТ-БНР” към СДВР.
От юли 2000г. - началник сектор „Охранителна полиция” в 01 РПУ към СДВР.
От ноември 2000г. - зам. началник направление „Охранителна полиция” и командир на „Полицейски сили за охрана” - СДВР.
От 2007г. - началник на отдел „Охрана на обекти, мероприятия и специални операции” към Главна дирекция „Жандармерия”.
От февруари 2009г. - заместник-директор на Дирекция „Жандармерия” към Главна дирекция „Охранителна полиция” – МВР.
От април 2010г. - заместник-директор на Дирекция „Специализирани полицейски сили” към Главна дирекция „Охранителна полиция” – МВР.

Награди

Многократно е награждаван от висшия ръководен състав на Министерството на вътрешните работи с отличия, огнестрелно оръжие и грамоти.

Курсове за квалификация

Завършил е курсове за повишаване и актуализация на професионалната квалификация в Академията на МВР.

Женен, с 2 деца.