МВР

ГДЖСОБТ

 

 

Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма"

Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" (ГДЖСОБТ) е национална специализирана структура за осъществяване на следните основни дейности:

- охранителна;
- информационна;
- контролна;
- превантивна;
- административнонаказателна и предоставяне на административни услуги.