МВР

ГД "Гранична полиция"

 

18 август 2016

Заседание на СБТГК за участък № 2 от сектор "А”

На 17.08.2016 година беше проведено редовно заседание на Смесената българо-турска гранична комисия (СБТГК) за участък № 2 от сектор "А” на територията на Република Турция. Съгласно дневния ред на заседанието, беше направен отчет дейността на комисията за периода от последната проведена редовна среща на 13.07.2015 г., на българска територия до настоящия момент, както и набелязвани мерки за предотвратяване на незаконни преминавания на общата ни граница в зоната за отговорност на комисията.

Изображения

 29 юни 2017 | 15:46