МВР

ГД "Гранична полиция"

 

02 ноември 2016

Първо заседание на Съвместната комисия по споразумението за тристраннияконтактен център с Гърция и Турция на ГКПП „Капитан Андреево”, проведено на27 октомври 2016 г.

На 27 октомври 2016 г. на ГКПП „Капитан Андреево” се проведе първото заседание на Съвместната комисия по член 11 от Споразумението между правителството на Република България, правителството на Република Гърция и правителството на Република Турция за изграждане и функциониране на съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество. Присъстваха всички членове на Съвместната комисия от България, Гърция и Турция
Основната цел на първото заседание бе приемане на Правила за работа на Съвместната комисия и Правилник за организацията и функционирането на центъра.
Правилата на Съвместната комисия бяха подписани от всички нейни членове, а Правилника на центъра – от председателите на съвместната комисия.
Членовете на Съвместната комисия посетиха сградата на бъдещия тристранен център и обсъдиха практическите въпроси, свързани с неговата работа.

Изображения

 29 юни 2017 | 15:46