МВР

ГД "Гранична полиция"

 

04 май 2017

Среща на работна група “Развитие на информационния обмен и анализ на оперативната обстановка в Черно море” по линия на Форума за черноморско сътрудничество

От 24 до 27 април 2017 г., в гр. Бургас, се проведе работно посещение на експерти от граничните служби/брегови охрани на черноморските държави за участие в среща на работна група “Развитие на информационния обмен и анализ на оперативната обстановка в Черно море” по линия на Форума за черноморско сътрудничество.
В срещата взеха участие представители на: Главния инспекторат на Гранична полиция при МВР на Румъния, Гранична полиция при МВР на Грузия, Граничната служба на Федералната служба за сигурност на Руската Федерация, Командването на Бреговата охрана на Турция и Държавната служба за Гранична охрана на Украйна.
Основната цел на срещата бе да се обсъди информационния обмен между Националните гранични координационни центрове на черноморските страни през последната година, като се посочат силните и слабите страни на този информационен обмен и се дадат предложения, идеи и насоки на неговото подобряване и развитие.
По време на срещата българската страна представи:
- Анализ на информационния обмен през изминалата година – изводи, предложения и препоръки за вида на получената информация – с цел изготвяне на анализ на оперативната обстановка в Черно море;
- Перспективи за развитието на работната група;
- Актуализиране на списъка за заподозрени кораби (LOSS);
- Обмяна на опит и най-добри практики между граничните служби/ бреговите охрани на черноморските държави;
- Представяне на проект на план-сценарии за провеждане на учението “Черноморски ястреб – 2017”;
- Обсъждане на предложения от страните за създаване на нови работни групи за борба с трансграничните престъпления в изпълнение на подписания Меморандум от XVII годишна среща на ръководителите на граничните служби/ брегови охрани на черноморските държави.

Всяка от страните представи своите препоръки за развитие на информационния обмен и анализа на оперативната обстановка в Черно море. Страните изложиха статистика на най-характерните случаи на незаконни дейности в Черно море през 2016 г. – незаконна миграция (пътници без билет), контрабанда на цигари, незаконен риболов, незаконно пресичане на границата и др.

Обсъдени бяха най-добри практики и начини на действие.

Изображения

 29 юни 2017 | 15:46