МВР

ГД "Гранична полиция"

 

07 юли 2016

78- редовно заседание на Смесената бъгаро-гръцка гранична комисия.

От 28 до 30 юни 2016г. на гръцка територия, в гр. Комотини се проведе 78-то редовно заседание на Смесената българо-гръцка гранична комисия.

Съгласно дневния ред на заседанието е направен преглед на всички констатирани гранични инциденти и нарушения през отчетния период от една година, анализирана е дейността на граничните представители в четирите сектора на общата граница както по решаването на граничните инциденти, така и по възстановяването и поддържането на държавните гранични знаци (обозначаването на линията на държавната граница).

Допълнително са обсъдени мерки за подобряване на сътрудничеството в наблюдението и контрола на общата граница, съвременното обозначаване на граничната линия и изготвянето на нова съвременна гранична документация.

Изображения

 29 юни 2017 | 15:46