МВР

ГД "Гранична полиция"

 

29 май 2018

Пропускателен режим за пребиваване в стратегическата зона на временното възпрепятстващо съоръжение

С Постановление № 236 от 20.10.2017 г. Министерският съвет на Република България приема допълнение на ПМС № 181 от 2009 г, с което изграденото временно възпрепятстващо съоръжение (ВВС) по българо-турската граница е включено в списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност.

Със заповед на министъра на вътрешните работи по протежение на ВВС е обособена стратегическа зона за сигурност до 300 метра от съоръжението. За осъществяване на законоустановени дейности зад него на места са изградени пешеходни или автомобилни портали.

В тази връзка, след извършен анализ на риска, ГДГП създаде необходимата организация за осъществяване на пропускателния режим и реда за пребиваване в стратегическата зона на ВВС. 
Посещенията на лица, както и осъществяването на всякакви дейности до ВВС и в стратегическата зона, се съгласуват с директора на Главна дирекция „Гранична полиция“ или с директора на Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Елхово.

При необходимост гражданите, които ще пребивават в стратегическата зона, се придружават от служители на ГДГП. 

На лица, пребиваващи до ВВС и в стратегическата зона, се забранява следното:

- Извършване на действия, които биха довели до нарушаване на нормалното функциониране на ВВС, изградените портали, водостоци и прилежащия към съоръжението път;

- Внасяне и изнасяне на предмети и вещи, които биха довели до затруднения и невъзможност за функциониране и нарушаване целостта на ВВС;

- Фотографиране и заснемане на елементи на ВВС и прилежащия път без разрешение;

- Извършване на умишлени действия, които могат да се определят от смесените гранични комисии като гранични инциденти, съгласно Спогодбата между България и Турция  от 1967 г.

- Извършване на закононарушения съгласно действащата нормативна уредба.

В съответствие със Закона за МВР, служителите на ГДГП осъществяват административно-наказателна дейност при констатиране на нарушения на определения ред за достъп до стратегическата зона и ВВС, като обект от значение за националната сигурност. 

При необходимост от пребиваване в обособената стратегическа зона или в близост до изграденото ВВС, както и за преминаване през обособените пешеходни/автомобилни портали по протежение на възпрепятстващото съоръжение, гражданите трябва да подадат заявка в ГДГП, РДГП Елхово или съответните гранични полицейски управления на регионалната дирекция – ГПУ Свиленград, ГПУ Елхово, ГПУ Болярово, ГПУ Средец и ГПУ Малко Търново.

Информация може да се поиска и от кметовете на населените места, намиращи се в близост до българо-турската държавна граница, с които е уточнен редът за подаване на заявки за преминаване през порталите на ВВС.

Контакти:

РДГП Елхово: Телефон - 0478 81411, факс - 0478 88040, е-mail [email protected];

  • ГПУ Елхово: Телефон и факс – 047888047;
  • ГПУ Свиленград: Телефон – 037972012, факс – 037940044;
  • ГПУ Болярово: Телефон и факс – 047416061;
  • ГПУ Средец: Телефон – 055517873;
  • ГПУ М.Търново: Телефон – 059523095, факс – 059523073.

ГДГП:  e-mail: [email protected]    факс: 9885867

Националните координационни центрове на граничните полиции на България и Гърция ще обменят информация чрез видеоконферентна връзка и ситуационна картина

National Coordination Centers of the Border Police services of Bulgaria and Greece will exchange information via videoconference system and situational picture

През март 2018 г приключи изпълнението на Проект “Подпомагане управлението на миграционните потоци на югоизточните външни граници на ЕС чрез изграждане на регионална мрежа за обмен на ситуационна картина между България и Гърция в контекста на мрежата EUROSUR на стойност 264 620 евро. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Европейския съюз и е съфинансиран от страните-партньори.

Според член 9.9 от Регламент (ЕС) №1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейската система за наблюдение на границите (EUROSUR) „Националните координационни центрове на съседните страни-членки трябва да обменят помежду си директно и в реално време ситуационна картина от граничните сектори по външните граници, свързана с инциденти, касаещи нелегалната миграция и трансграничната престъпност, както и други случаи, окачествявани като значителни”.

Целта на проекта е обмен на информация в реално време между България и Гърция за събития, установени на българо-турската и гръцко-турската граници. Системата поддържа статистическа база данни, необходими за анализиране характера на оперативната обстановка и вземане на правилни управленски решения. Приложението включва интерактивна базова карта, инструменти за работа и обработка на информация. Данните, които се въвеждат в системата, са свързани с миграционния поток към и през границите на България.

С реализирането на проекта националният координационен център на ГДГП може да обменя информация и чрез видеоконферентна връзка с националния координационен център на Гърция. Възможностите на видеоконферентната система позволяват едновременна  връзка с повече от един абонат, като в същото време може да се споделя и картина от интегрираните системи за наблюдение.

In March 2018, the implementation of the Project "Supporting the Management of Migration Flows at the South-Eastern External Borders of the EU through the Establishment of a Regional Network for the Exchange of Situational Picture between Bulgaria and Greece in the context of the EUROSUR Network (EL BG SUR)" was completed to the value EUR 264 620. The project was implemented with the financial support of the European Union and co-financed by the partner countries.

Pursuant to Article 9.9 of Regulation (EU) No 1052/13 of the European Parliament and of the Council establishing a European Border Surveillance System (EUROSUR), NCCs of the neighboring Member States should exchange, directly and in real time, a situational picture of the border sections at the external borders related to incidents involving illegal migration, cross-border crime and other cases classified as significant."

The aim of the project is the exchange of real-time information between Bulgaria and the Republic of Greece on the offences detected at the external Bulgarian-Turkish and Greek-Turkish border. The system maintains a statistical database for the purposes of analysis of the operational situation and to support decision makers how to reduce the risks. The application includes an interactive base card, working tools and data processing tools. The data, which are introduced in the system, are related to the migratory flows towards the Bulgarian borders.

With the implementation of the project, the National Coordination Center of the CDBP will be able also to exchange information via videoconference with the National Coordination Center of Greece. The capabilities of the video conference system allow simultaneous connections with more than one subscriber, while at the same time a picture of Integrated Surveillance Systems could be shared.

 

13 юни 2018

Гранични полицаи задържаха 170 кг нарязан тютюн, предназначен за незаконно разпространение

В зоната за отговорност на ГПУ - Гоце Делчев вчера е проведена специализирана полицейска операция по противодействие на контрабандата и незаконното разпространение на акцизни стоки.

Граничните полицаи  спрели за проверка в района на село Катунци  лек автомобил “Нисан-Микра” с българска регистрация, управляван от  52-годишния П. Ч. от село Абланица, община Хаджидимово.

При извършената проверка на задните седалки на автомобила те открили предварително опаковани и подготвени за продажба пакети и кашони с нарязан тютюн без акцизен бандерол - 170 килограма. Водачът на автомобила е задържан в ГПУ Гоце Делчев за срок до 24 часа.

Уведомена  е районната прокуратура, образувано е досъдебно производство по описа на ГПУ-Гоце Делчев. Работата по случая продължава.

 

 

08 юни 2018

Гл.комисар Кичиков: 23-ма чужденци, опитали нелегално да преминат границата ни, са задържани от граничните служители

Вчера към 8 часа на българо-гръцката граница е спрян тир с българска регистрация, управляван от 59-годишен български гражданин. От направената проверка са установени признаци, по които направихме извода, че може би вътре има хора, обясни директорът на ГДГП гл.комисар Светлан Кичиков. Товарният автомобил е съпроводен до ГКПП-Капитан Петко войвода. При извършената  щателна проверка в превозното средство са установени 23-ма чужденци, самоопределили се като граждани на Афганистан и Пакистан. Категорично е изяснено, че те са преминали  пеша българо-гръцката зелена граница и са натоварени в зоната на отговорност на ГПУ - Ивайловград. От проведените първоначални беседи с тях става ясно, че дестинацията им е Западна Европа, всички са декларирали, че са си платили, за да стигнат до Франция. Главен комисар Кичиков уточни, че нелегалните мигранти са пътували в специален тайник, изграден под тавана с размер около 50 см. Той посочи, че на базата на направения анализ за ситуацията в Гърция, са стартирали действия на българо-гръцката граница. Транспортните средства се проверяват, прави се преценка дали в тях се превозват хора. В случая  за установяването е използван рентген от митницата. Мария Кирилова, изпълняваща функциите на районен прокурор на РП-Свиленград, допълни, че по случая има образувано досъдебно производство за престъпление  по чл. 281 ал. 2 т. 1 и 5 във вр. с ал 1 от НК, под ръководството на прокуратурата  продължават процесуално- следствените действия. По думите й, някои от чужденците са посочили, че са платили около 1600 евро на каналджията в Турция. Водачът на тира е задържан в рамките на 24 часа, предстои удължаване на срока му за задържане до 72 часа. Той е осъждан няколкократно за кражби, отпреди 15 дни срещу него има висящо производство за контрабанда на ГПУ-Капитан Андреево. Прокурор Кирилова обясни, че срещу него ще бъде внесено искане за налагане на мярка за неотклонение задържане под стража. По думите й, задържаните чужденци реално са извършили нарушение на държавната ни граница и материалите по случая ще бъдат изпратени на Районна прокуратура Ивайловград за вземане на отношение.

 

 

03 юни 2018