МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Обръщение към служителите на Главна дирекция „Гранична полиция“

22 дек 2022

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Имам привилегията и удоволствието да Ви поздравя най-сърдечно, като наследници на 135-годишната история на пограничната стража, гранични войски и гранична полиция!

Днес ние пишем историята!

Изпращаме една от най-трудните години за Главна дирекция „Гранична полиция“.

Геополитическите и икономически кризи ни изправиха пред предизвикателството да пазим границите на България с намален състав, без необходимите автомобили и технически средства.

След двете години на Covid мерки, през 2022 г. нашите гранични контролно-пропускателни пунктове работят с пълен капацитет, за да осигурим пътуването на гражданите на Европа и света. Същевременно извършвахме превенция и противодействие на престъпления през държавната граница, контрабанда, разпространение на акцизни стоки, наркотични вещества, трафик на хора и др.

Всички ние заедно показахме, че на българските граници се прилагат новите достижения на Шенгенското законодателство и получихме отличната оценка на проведената визита от експерти на държавите членки на Европейския съюз, под координацията на Европейската комисия.

В месеците, в които на южната ни граница отчитаме най-високия миграционен натиск, на западната граница противодействаме на вторичните движения на мигрантите, на морската следим непрекъснато близкия военен конфликт, на северната посрещаме бягащи от войната в Европа, на въздушни и шосейни граници осигуряваме сигурността и пътуването на гражданите – бяхме подложени на опити за уронване на престижа и авторитета на институцията ни. Платихме висока цена. Загубихме колеги. Не се прибирахме при семействата си.

Днес, на 22 декември 2022 г., на нашия празник – 135 години от приемането на първия български Закон за пограничната стража, приемете моето уважение и благодарност за усилията, отговорността, всеотдайността и съзнанието, че това, което правим, е наше задължение и кауза за бъдещето на България, Европа и света!

Бъдете здрави и достойни!

Бъдете горди със 135-годишнината на нашата Гранична полиция!

Вярвайте, че екип от мислещи и отдадени хора променя света!


Честит празник!

София                                                       ВПД ДИРЕКТОР НА ГДГП

22 декември 2022 г.                                            ГЛАВЕН КОМИСАР

                                                                            РОСИЦА ДИМИТРОВА


 22 декември 2022 | 13:52