МВР

ГД "Гранична полиция"

 

25 юни 2019

ГДГП проучва общественото мнение за подобряване на граничния контрол чрез иновативния проект Sмart mobility at the European land borders - SMILE

Гранична полиция участва в европейския проект SMILE  за разработване на иновативна система за граничен контрол, която ще улесни преминаването и ще спомогне  за облекчаване на трафика през пунктовете, осигурявайки  високо ниво на сигурност и защита на пътниците. Разработката се осъществява съвместно с научни институти и водещи технологични компании в областта на сигурността и персоналната идентификация. Проектът е финансиран от Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Неговата цел е да отговори на предизвикателствата, свързани с нарастващия пътникопоток  през европейските сухопътни граници - дългото чакане за преминаване на граничните пунктове и заплахата от тероризъм.

Основните дейности включват изграждане на автоматизирана система за граничен контрол, включваща бързи ленти за превозни средства  и пешеходци. Целта е да бъдат предложени евтини решения за управление на сухопътните граници с грижа за удобството на пътниците, без да се подценява сигурността. Проучва се възможността за използване на мобилни устройства за биометрична идентификация чрез достъпни и лесни за инсталиране модули, които да бъдат в помощ на граничния контрол.

Бързите ленти за преминаване ще бъдат достъпни след като пътникът предварително се регистрира чрез мобилното си устройство в системата за пътуване. Регистрацията ще се извършва еднократно, а при следващи пътувания ще се въвежда информация само за датата на пътуване и предпочитания граничен контролно-пропускателен пункт.

Съществена част от проекта е проучване на обществените нагласи, свързано с прилагането на различни процедури за идентификация при граничните проверки.

Публичното проучване на общественото мнение за проекта SMILE ще подпомогне дейността му. Този въпросник е анонимен и не събира лична информация. За да попълните анкетата, моля изберете този линк.


Изображения

 25 юни 2019 | 11:54