МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Ежедневен трафик по ГКПП

 

Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове на 22.07.17 г. към 06:00 ч.:


На българо-сръбската граница на ГКПП - Калотина трафикът е интензивен. 
На българо-македонската граница трафикът е нормален на всички ГКПП.
На българо-гръцката граница трафикът е нормален на всички ГКПП.
На българо-турската граница на ГКПП - Капитан Андреево трафикът е интензивен.
На българо-румънската граница на ГКПП - Дунав мост Русе има 1 км. колона от товарни автомобили на изход. 

Фериботът Оряхово - Бекет работи само в светлата част от деня поради ниско ниво на река Дунав.


At 07/22/2017 at 06:00 a.m. the traffic at the Bulgarian border crossing points (BCP) is as follows:


On the border with Serbia at BCP - Kalotina the traffic is intensive.
On the border with Macedonia the traffic is normal at all BCPs.
On the border with Greece the traffic is normal at all BCPs.
On the border with Turkey at BCP - Kapitan Andreevo the traffic is intensive.
On the border with Romania at BCP - Danube bridge Russe there is 1 km column of waiting trucks on exit.

The ferry Oryahovo - Beket works only durring the day because of the low level of Danube river.