МВР

ГД "Гранична полиция"

 


Eжедневен трафик на ГКПП


Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 13:30 часа на 17.10.2018 г.


На българо-сръбската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
На българо-македонската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
На българо-гръцката граница трафикът е интензивен на ГКПП Кулата за товарни автомобили на изход.
На българо-турската граница трафикът е интензивен на ГКПП Капитан Андреево и на ГКПП Лесово за товарни автомобили на изход.
На българо-румънската граница трафикът е интензивен на ГКПП Дунав мост-Русе и ГКПП Дунав мост-Видин за товарни автомобили на изход.10/17/2018 at 1:30 p.m  the traffic at the Bulgarian border crossing points (BCPs) is as follows:

On the border with Serbia the traffic is normal at all border crossing points.
On the border with Macedonia the traffic is normal at all border crossing points.
On the border with Greece the traffic is intensive at BCP Kulata for trucks on exit.
On the border with Тurkey the traffic is intensive at BCP Kapitan Andreevo and BCP Lesovo for trucks on exit.
On the border with Romania the traffic is intensive at BCPs Dunav most-Ruse and Dunav most-Vidin for trucks on exit.