МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Редът и условията за влизане, излизане, транзитно преминаване и престой в Република България се извършват съгласно Заповед № РД-01- 680/27.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, свързана с извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 на министерския съвет на Република България:

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/11/30/zapoved_zabrana_vlizane_bg_27_11_20.pdf

За пътуващите към Германия: Информирайте се на този линк https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete  дали попадате във високорискова зона и спазвайте следните правила:
http://publicmvr.mvr.bg/gdgp


Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 18.00 часа на 30.11.2020 г.

На границата с Република Гърция:

Трафикът е нормален на  всички работещи гранични контролно-пропускателни пунктове. 
      
На ГКПП „Промахон“ гръцките власти временно преустановяват проверките с бързи тестове за
 COVID-19 на влизащите в Гърция водачи на товарни автомобили. Временно за тях отпада и изискването за предварително попълнен PLF формуляр.

За останалите, на които е разрешено влизането в Гърция през ГКПП „Кулата“ - „Промахон“, остават досегашните изисквания. Това са гръцки граждани, постоянно пребиваващи чужденци, както и лица, доказващи пътуване с цел работа или хуманитарни причини. Всички те, както и досега, трябва да представят на гръцките гранични власти  предварително попълнен формуляр за пътуване с получен QR код и отрицателен PCR тест за COVID 19, направен не по-рано от 72 часа преди влизането на територията на страната. На всеки от тази категория пътуващи се прави бърз тест на пункта. При положителен резултат гръцките граждани и постоянно пребиваващи чужденци се пропускат и се поставят под 14-дневна карантина, останалите не се допускат в Република Гърция.

От 23 до 7 часа през ГКПП „Промахон“ гръцките гранични власти пропускат само товарни автомобили в двете посоки.

През ГКПП "Маказа" в двете посоки денонощно ще могат да преминават само товарни автомобили до 3,5 тона, извършващи международен превоз на стоки, с един водач с QR код, получен не по-късно от 24 часа. За излизане от Гърция пътници ще бъдат допускани само от 7 до 23 часа.

През ГКПП "Илинден" - "Ексохи" се пропускат само товарни автомобили с един водач след представяне на QR код.

През ГКПП "Капитан Петко войвода"- "Орменион" гръцките гранични власти пропускат само товарни автомобили.

През ГКПП "Ивайловград" и ГКПП "Златоград" не се пропускат никакви превозни средства.

 

На границата с Румъния

От  15:00 часа на 30.11.2020 г.  фериботната платформа по линията ГКПП "Свищов" - ГКПП "Зимнич"  преустановява дейността си  поради  лоши метеорологични условия. 

Трафикът е нормален на всички работещи гранични контролно-пропускателни пунктове. 

От 00:00 часа на 03.11.2020 г. влизащите на територията на Румъния от България, независимо от гражданството, трябва да представят документ с отрицателен резултат на PCR тест, направен не по-късно от 48 часа. Влизащите в Румъния, които не предоставят такъв документ, се поставят под карантина за 14 дни на посочено от тях място за пребиваване. За транзитно преминаване без PCR тест ще бъдат допускани лица, притежаващи документи за пребиваване в друга държава-членка на Европейския съюз, които ще напуснат територията на страната до 24 часа. Ограничението не се отнася за транспортен персонал, ангажиран с превоз на пътници, товари и стоки, официални длъжностни лица, погранични работници, медицински специалисти, участници в международни спортни и културни събития, пътуващи с цел обучение.

Временно е преустановено от румънска страна преминаването на хора и автомобили на граничните пунктове, съпределни на българските "Кайнарджа" и "Крушари". Транзитните товарни автомобили могат да преминат българо-румънската граница само през ГКПП "Русе" и ГКПП "Видин". Товарните автомобили, които превозват стоки от и за Румъния, може да преминават и през останалите функциониращи пунктове на българо-румънската граница.

На границата с Република Сърбия:

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 

Българските граждани, които влизат на територията на Сърбия, трябва да представят задължително отрицателен PCR-тест, не по-стар от 48 часа, издаден от национална референтна лаборатория. Ако преминават транзитно, могат да влязат в страната без да притежават отрицателен тест.На границата с Република Северна Македония

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

Българските граждани могат да пътуват до Република Северна Македония без ограничения.На границата с Република Турция

На ГКПП Лесово трафикът е интензивен за товарни автомобили на изход.
На останалите ГКПП трафикът е нормален в двете посоки. Българските граждани могат да пътуват до Република Турция без ограничения.Повече информация за ограничения при пътуване в чужбина може да се получи от МВнР:
 
https://www.mfa.bg/bg/customnews/main/24736

и телефони +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56;The traffic on 30.11.2020 at 06.00 p.m. at the Bulgarian border crossing points (BCPs) is as follows:

On the border with the Republic of Serbia:

Тhe traffic is normal at all border crossing points.

Bulgarian citizens entering the territgory of Serbie must submit a negative PCR-test for the presence of the SARS-CoV-2 virus, not older than 48 hours, issued by a national reference laboratory. If they are in transit, they can enter the country without a negative test.
 

On the border with Romania:

From 3 p.m on 30.11.2020 the ferry platform on the line Svishtov-Zimnich stop to operate due to bad weather conditions.

Тhe traffic is normal at all working border crossing points. 

The Romanian Ministry of Transport together with the Ministry of Interior have determined passage corridors through the territory of Romania for trucks travelling in transit towards Moldova and Ukraine.They may enter the territory of Romania from Bulgaria through the joint border crossing point Ruse-Giurgiu.

On the border with the Republic of North Macedonia:

Тhe traffic is normal at all border crossing points. 

Bulgarian citizens can travel to the Republic of North Macedonia without restrictions.


On the border with the Republic of Greece :

Тhe traffic is normal at all working border crossing points. 

BCP "Makaza"-"Nimfea" and BCP "Kapitan Petko Vojvoda" will NOT operate from 23:00 till 07:00 for persons and cars.  BCP Ivajlovgrad and BCP "Zlatograd" are closed. BCP "Kapitan Petko Vojvoda" and BCP "Ilinden" is open for TRUCKS.  

On the border with the Republic of Turkey:

At BCP Lesovo the traffic is intensive for trucks on exit.

Bulgarian citizens can entry the Republic ot Turkey without restrictions.