МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Ежедневен трафик по ГКПП

Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове на 16.01.2018 г. към 18:00 ч.:

На българо-сръбската граница трафикът е  интензивен на вход на ГКПП Калотина за товарни автомобили.
На българо-македонската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 
На българо-гръцката граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
На българо-турската граница граница на ГКПП Капитан Андреево има интензивен трафик на изход за товарни автомобили. 
На българо-румънската граница трафикът е интензивен на изход за товарни автомобили на ГКПП Дунав мост Русе


 
At 01/16/2018 at 06:00 p.m. the traffic at the Bulgarian border crossing points (BCPs) is as follows:

On the border with Serbia the traffic is intensive on entry at BCP Kalotina on entry. 
On the border with Macedonia the traffic is normal at all border crossing points. 
On the border with Greece the traffic is normal at all border crossing points.
On the border with Turkey the traffic at BCP Kapitan Andreevo is intensive on exit for trucks.
On the border with Romania the traffic is intensive on exit at BCP Dunav most- Ruse for trucks.