МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Eжедневен трафик на ГКПП

При излизане от България на ненавършили пълнолетие лица - български граждани и такива с двойно гражданство (българско и чуждо) на граничния пункт следва  да бъдат предствени:

  • документ за пътуване – валидни български паспорт или лична карта. За децата с двойно гражданство – български документ за пътуване и чужд документ за пътуване (при наличие на такъв).
  • оригинал на нотариално заверено писмено съгласие от отсъстващия при пътуването родител. С цел намаляване времето за проверка, родителите/придружаващите лица предварително да подготвят и представят незаверено копие на документа за съгласие, което да остане на граничния пункт след преминаване.
Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 08:00 ч. на 19.09.2019г.

На границата с Република Сърбия трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 
На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
Във връзка с извършване на ремонтно строителни дейности на ГКПП Златарево Ви уведомяваме, че за времето от 09.09.2019г. до 14.10.2019г. движението през ГКПП Златарево ще бъде затруднено.
На границата с Република Гърцият  на ГКПП Кулата трафикът е интензивен на изход за товарни автомобили.
На границата с Република Турция на ГКПП Капитан Андреево и ГКПП Лесово трафикът е изключително интензивен на изход за товарни автомобили. Във връзка с ремонтни дейности на съпределните гранични пунктове се извършва бавна обработка на преминаващите от страна турските гранични власти. 
На границата с Румъния, на ГКПП Дунав мост-Видин трафикът е интензивен на изход за товарни автомобили. 

Уведомяваме Ви, че от съображение за безопасност поради ниското ниво на р. Дунав фериботната платформа, обслужваща фериботната връзка Оряхово – Бекет от 11.09.2019 г. ще  работи само по светлата част на денонощието – от 08:00 ч. до 22:00 ч.The traffic on 19.09.2019 at 8:00 a.m. the Bulgarian border crossing points (BCPs) is as follows:

On the border with Republic of Serbiа the traffic is normal at all border crossing points.
On the border with Republic of North Macedonia the traffic is normal at all border crossing points.
In connection with carrying out repair and construction activities of BCP Zlatarevo, we would like to inform you that for the period from 09.09.2019 to 14.10.2019 the traffic through BCP Zlatarevo will be difficult.
On the border with Republic of Greece at BCP Kulata the traffic is  intensive on exit for trucks. 
On the border with Republic of Turkey at BCP Kapitan Andreevo and BCP Lesovo the traffic is extreemly intensive on exit for trucks.
On the border with Romania at BCP Dunav most-Vidin  the traffic is intensive on exit for trucks.

We would like to inform you that for safety reasons due to the low level of the Danube river the ferry platform serving the Oryahovo - Becket ferry connection will only operate on daylight hours from 11.09.2019 - from 08:00 to 22:00.