МВР

ГД "Гранична полиция"

 


Eжедневен трафик на ГКПП


Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 18:00 ч. на 23.03.2019 г.

На българо-сръбската граница на ГКПП Калотина трафикът е интензивен на изход товарни автомобили.
На българо-македонската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
На българо-гръцката граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
На българо-турската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
На българо-румънската граница на ГПП Дунав Mост- Видин трафикът е интензивен на изход товарни автомобили.


03/23/2019 at 6 p.m. the traffic at the Bulgarian border crossing points (BCPs) is as follows:

On the border with Serbia BCP Kalotina the traffic is intensive on exit for the trucks.
On the border with Macedonia the traffic is normal at all border crossing points.
On the border with Greece the traffic is normal at all border crossing points.
On the border with Тurkey the traffic is normal at all border crossing points.
On the border with Romania BCP Dunav Most -Vidin the traffic is intensive on exit for the trucks.