МВР

ГД "Гранична полиция"

 


Eжедневен трафик на ГКПП


Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 18:00 ч. на 19.05.2019 г.


На българо-сръбската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
На българо-македонската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
На българо-гръцката граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
На българо-турската граница на ГКПП К.Андреево трафикът е интензивен на изход за товарни автомобили.
На българо-румънската граница на ГКПП Видин-Динав мост трафикът е интензивен на изход за леки и товарни автомобили.


05/19/2019 at 06:00 p.m  the traffic at the Bulgarian border crossing points (BCPs) is as follows:

On the border with Serbia the traffic is normal at all border crossing points. 
On the border with Macedonia the traffic is normal at all border crossing points.
On the border with Greece  the traffic is normal at all border crossing points. 
On the border with Тurkey at BCP K.Andreevo the traffic is intensive on exit for trucks.
On the border with Romania at BCP Vidin-Dunav most the traffic is intensive on exit for cars and trucks.