МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Денонощието в цифри

Оперативна обстановка на държавната граница на Република България за периода от 06.00 часа на 19.07.2017г. до 06.00 часа на 20.07.2017 г.

През периода от 06.00 часа на 19.07.2017 г. до 06.00 часа на 20.07.2017 г. служителите на Главна дирекция „Гранична полиция” са задържали 9 граждани на трети страни на вход на българо-турска граница на ГКПП.
Поради наложени принудителни мерки и нередовни документи, на граничните контролно-пропускателни пунктове не са допуснати да влязат 8 граждани на трети страни. Не са допуснати да излязат от страната 8 български граждани, 1 гражданин на трета страна и 1 гражданин на ЕС.